Konsumentprisindex december 2011

Inflationstakten 2,6 procent i december

I december steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 2,6 procent, jämfört med 3,3 procent i november. I december inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 1,2 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgrupperna "kläder och skodon" samt "kommunikationer" dämpade inflationen mest (med 0,1 procentenheter vardera). Från november till december var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

I december steg de finländska konsumentpriserna på årsnivå med 2,9 procent, jämfört med 3,4 procent i november. I december ökade konsumentpriserna främst på grund av dyrare boende och högre matpriser jämfört med året innan. Inflationen dämpades i december mest av billigare hemelektronik jämfört med föregående år. Från november till december var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

De svenska konsumentpriserna steg med 2,3 procent på årsbasis i december, vilket är en nedgång jämfört med november då uppgången var 2,8 procent. Till den totala uppgången bidrog främst högre boendekostnader (med 1,9 procentenheter). Den totala uppgången av priserna motverkades samtidigt främst av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (med 0,3 procentenheter). Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i december preliminärt 2,7 procent (3,0 i november) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 3,0 procent (3,4 procent i november). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 2,6 procent (3,2 procent i november) och Sveriges 0,4 procent (1,1 procent i november). Av EMU-länderna hade Slovakien den snabbaste ökningstakten (4,6 procent), och Malta den långsammaste med 1,3 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 januari 2012

Kommande publicering preliminärt 20 februari 2012