Konsumentprisindex februari 2011

Inflationen 3,4 procent

De åländska konsumentpriserna steg med 3,4 procent i februari jämfört med februari 2010. I januari steg priserna med 3,6 procent på årsbasis. I februari inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 1,1 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kläder och skodon" dämpade inflationen mest (med 0,4 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från januari till februari var 0,3 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 3,3 procent i februari på årsbasis jämfört med 3,0 procent i januari. Konsumentpriserna steg främst på grund av dyrare bränslen, livsmedel och alkoholfria drycker samt dyrare el, aktielägenheter och fastigheter jämfört med året innan. Samtidigt motverkades nedgången av att hemelektronik, receptbelagda läkemedel, samtalsavgifter och utrikes flygresor blev billigare jämfört med föregående år. Från januari till februari steg konsumentpriserna med 0,6 procent.

I februari steg de svenska konsumentpriserna i snitt med 2,5 procent på årsbasis, samma takt som i januari. I Sverige bidrog högre boendekostnader mest till den totala uppgången (med 1,8 procentenheter) medan uppgången motverkades av sänkta priser på möbler, teletjänster och utrustning samt rekreation och kultur (med 0,1 procentenheter vardera). Från januari till februari steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,6 procent.

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i februari preliminärt 2,4 procent (2,3 procent i januari) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 2,8 procent (2,8 procent i januari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå i februari 3,5 procent (3,1 procent i januari) och Sveriges 1,2 procent (1,4 procent i januari). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (5,5 procent), och Irland fortsättningsvis den långsammaste med 0,9 procent.

Konsumentprisindexet har reviderats

Det åländska konsumentprisindexet har reviderats. Varukorgen och viktstrukturen för konsumentprisindexet reviderades att motsvara konsumtionsstrukturen år 2010. Basåret för det nya konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, här.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 mars 2011

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)