Konsumentprisindex februari 2012

Inflationen 2,9 procent

De åländska konsumentpriserna steg med 2,9 procent i februari jämfört med februari 2011, samma ökningstakt som i januari. I februari inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 0,7 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från januari till februari var 0,4 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 3,1 procent i februari på årsbasis jämfört med 3,2 procent i januari. Konsumentpriserna steg främst på grund av dyrare boende och högre matpriser jämfört med året innan. Samtidigt motverkades nedgången av billigare hemelektronik och kommunikationstjänster jämfört med föregående år. Från januari till februari steg konsumentpriserna med 0,6 procent.

I februari steg de svenska konsumentpriserna i snitt med 1,9 procent på årsbasis, samma som i januari. I Sverige bidrog högre boendekostnader mest till den totala uppgången (med 1,4 procentenheter) medan främst prissänkningar på hemelektronik motverkade uppgången (med 0,4 procentenheter). Från januari till februari steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,7 procent.

Figur: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i februari preliminärt 2,7 procent (samma som i januari) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 3,0 procent (2,9 procent i januari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,0 procent (samma som i januari) och Sveriges 1,0 procent (0,7 procent i januari). Av EMU-länderna hade Slovakien den snabbaste ökningstakten (4,0 procent) och Grekland den långsammaste med 1,7 procent.

Äldre indexserier
Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, klicka här.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 14 mars 2012

Kommande publicering preliminärt 17 april 2012