Konsumentprisindex februari 2013

Inflationen 1,0 procent

De åländska konsumentpriserna steg med 1,0 procent i februari 2013 jämfört med februari 2012, i januari var ökningstakten 1,2 procent. I februari inverkade högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkholfria drycker" mest på den totala uppgången (med 0,6 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från januari till februari var 0,2 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,7 procent i februari på årsbasis jämfört med 1,6 procent i januari. Konsumentpriserna steg främst på grund av dyrare livsmedel och samfärdsel jämfört med året innan. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i februari främst av lägre räntor och billigare mobilkommunikationstjänster jämfört med föregående år. Från januari till februari steg konsumentpriserna med 0,6 procent.

I februari sjönk de svenska konsumentpriserna i snitt med 0,2 procent på årsbasis, jämfört med 0,0 procent i januari. I Sverige bidrog minskade räntekostnader mest till den totala nedgången (med 0,7 procentenheter) medan främst höjda priser på livsmedel bidrog uppåt (med 0,3 procentenheter). Från januari till februari steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,6 procent.   

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i februari preliminärt 1,8 procent (2,0 procent i januari) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 2,0 procent (2,1 procent i januari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 2,5 procent (2,6 procent i januari) och Sveriges 0,5 procent (0,7 procent i januari). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (4,0 procent) och Grekland fortsättningsvis den långsammaste med 0,1 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 15 mars 2013

Kommande publicering preliminärt 16 april 2013