Konsumentprisindex februari 2014

Inflationstakten 1,2 procent i februari

De åländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i februari 2014 jämfört med februari 2013, i januari var ökningstakten 1,5 procent. I februari inverkade högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" mest på den totala uppgången (med 0,3 procentenheter), medan främst lägre priser inom huvudgruppen "transporter" dämpade inflationen (med 0,3 procentenheter). Från januari till februari var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,3 procent i februari på årsbasis, i januari var ökningstakten 1,6 procent. I februari steg konsumentpriserna på årsnivå främst på grund av hyreshöjningar och dyrare grönsaker, läskedrycker och saft, restaurang- och kafépriser samt dyrare hälsovårdsavgifter. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i februari främst på grund av billigare bränslen, hemelektronik och egnahemshusfastigheter. Från januari till februari steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,2 procent.

I februari sjönk de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,2 procent, vilket är oförändrat från januari. Till den totala nedgången sedan februari 2013 bidrog främst minskade räntekostnader (med 0,3 procentenheter), medan framförallt höjda hyror motverkade nedgången (med 0,2 procentenheter uppåt). Från januari till februari steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,4 procent.   

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 18 medlemsländer) var i februari preliminärt 0,7 procent (0,8 procent i januari) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,8 procent (0,9 procent i januari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,6 procent (1,9 procent i januari) och Sveriges 0,1 procent (0,2 procent i januari). Av EMU-länderna hade Finland den snabbaste ökningstakten (1,6 procent) och Cypern den långsammaste med -1,3 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i januari 2014 ca 2,6 procent (i december var ökningstakten ca 2,9 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 17 mars 2014 

Kommande publicering preliminärt 16 april 2014