Konsumentprisindex februari 2015

Inflationstakten 0,2 procent i februari

De åländska konsumentpriserna steg med 0,2 procent i februari 2015 jämfört med februari 2014, i januari var ökningstakten -0,4 procent. I februari inverkade högre priser inom huvudgrupperna "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" samt "diverse varor och tjänster" mest på den totala uppgången (med 0,2 procentenheter vardera), medan lägre priser inom huvudgruppen "transporter" motverkade nedgången (med 0,3 procentenheter). Från januari till februari steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,6 procent.

De finländska konsumentpriserna sjönk med 0,1 procent i februari på årsbasis, i januari var ökningstakten -0,2 procent. I februari steg konsumentpriserna på årsnivå främst på grund av högre hyror samt dyrare tobak och underhållstjänster för flervåningshus. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i januari främst på grund av billigare bränslen, ägarboende och mjölkhushållningsprodukter. Från januari till februari steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,3 procent.

I februari steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,1 procent, vilket är en uppgång från januari då inflationstakten var -0,2 procent. Till den totala uppgången sedan februari 2014 bidrog främst högre priser på restauranger och logi, höjda hyror samt ökade priser på livsmedel och alkoholfria drycker (med 0,2 procentenheter vardera). Framförallt lägre räntekostnader motverkade uppgången (uppåt med 0,6 procentenheter). Från januari till februari steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,7 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 

 Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i februari preliminärt -0,3 procent (-0,6 procent i januari ) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt -0,2 procent (-0,5 procent i januari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå -0,1 procent (samma som i januari) och Sveriges 0,7 procent (0,4 procent i januari). Av EMU-länderna hade Malta den snabbaste ökningstakten (med 0,6 procent) och Grekland den långsammaste med -1,9 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i januari 2015 ca 2,5 procent (i december var ökningstakten ca 2,8 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 17 mars 2015

Kommande publicering preliminärt 17 april 2015