Konsumentprisindex januari 2009

 

Inflationen 0,9 procent  De åländska konsumentpriserna steg med 0,9 procent i januari jämfört med januari 2008. I december steg priserna med 1,7 procent på årsbasis. I januari inverkade högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" mest på den totala uppgången (med 1,2 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "transport" dämpade inflationen mest (med 1,2 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från december 2008 till januari 2009 var 0,3 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 2,2 procent i januari på årsbasis jämfört med 3,5 procent i december. Det var främst högre priser på livsmedel som låg bakom den totala uppgången, medan lägre priser på flytande bränslen, begagnade bilar samt underhållningselektronik och datorer dämpade inflationen mest. Från december till januari sjönk konsumentpriserna med 0,2 procent.

Sverige publicerar sitt konsumentprisindex för januari den 19 februari.

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i december preliminärt 1,6 procent och för EU länderna (EICP) preliminärt 2,2 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt i december på årsnivå 3,4 procent och Sveriges 2,1 procent. Eurostat publicerar uppgifter för HIKP i januari den 27 februari.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.