Konsumentprisindex januari 2010

Inflationen 1,4 procent

De åländska konsumentpriserna steg med 1,4 procent i januari jämfört med januari 2009. I december steg priserna med 1,3 procent på årsbasis. I januari inverkade högre priser inom huvudgruppen "transport" mest på den totala uppgången (med 1,3 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" dämpade inflationen mest (med 0,8 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från december 2009 till januari 2010 var 0,3 procent.

Den 1 oktober 2009 sänktes mervärdesskattesatsen på livsmedel från 17 procent till 12 procent, en sänkning som innebär att livsmedelspriserna i detaljhandeln borde ha sjunkit med 4,3 procent. På Åland sjönk livsmedelspriserna med 5,5 procent från september till oktober, medan de i Finland sjönk med 5,6 procent. Mellan december och januari sjönk livsmedelspriserna på Åland med 0,9 procent (i Finland med 0,1 procent). Sedan januari ifjol har livsmedelspriserna på Åland minskat med 5,2 procent och i Finland med 6,0 procent.

De finländska konsumentpriserna sjönk med 0,2 procent i januari på årsbasis jämfört med -0,5 procent i december. Konsumentpriserna sjönk främst på grund av lägre räntor och livsmedelspriser. Samtidigt motverkades nedgången av högre bränslepriser, högre priser på alkoholdrycker, högre restaurang- och cafépriser samt högre hyror. Från december till januari steg konsumentpriserna med 0,1 procent.

Sverige publicerar sitt konsumentprisindex för januari först den 18 februari.

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 16 medlemsländer) var i januari preliminärt 1,0 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,6 procent (1,8 procent i december). Eurostat publicerar mer detaljerad HIKP-statistik först den 26 januari 2010.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 15 februari 2010

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
 Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)