Konsumentprisindex januari 2011

Inflationen 3,6 procent

De åländska konsumentpriserna steg med 3,6 procent i januari jämfört med januari 2010. I december steg priserna med 3,3 procent på årsbasis. I januari inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 1,2 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kläder och skodon" dämpade inflationen mest (med 0,3 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från december 2010 till januari 2011 var 0,8 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 3,0 procent i januari på årsbasis jämfört med 2,9 procent i december. Konsumentpriserna steg främst på grund av dyrare bränslen, livsmedel och alkoholfria drycker samt dyrare elektricitet, aktielägenheter och fastigheter jämfört med året innan. Samtidigt motverkades nedgången av att räntorna sjönk och hemelektronik och utrikes flygtransporter blev billigare jämfört med föregående år. Från december till januari steg konsumentpriserna med 0,4 procent.

I januari steg de svenska konsumentpriserna i snitt med 2,5 procent på årsbasis, jämfört med 2,3 procent i december. I Sverige bidrog högre boendekostnader mest till den totala uppgången (med 1,9 procentenheter) medan främst sänkta priser på utrikes flygresor motverkade uppgången (med 0,1 procentenheter). Från december till januari sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,5 procent.

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige 

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 16 medlemsländer) var i januari preliminärt 2,4 procent (2,2 procent i december). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå i januari 3,1 procent (2,8 procent i december) och Sveriges 1,4 procent (2,1 procent i december). Eurostat publicerar mer detaljerad HIKP-statistik först den 28 februari 2011.

Konsumentprisindexet har reviderats

Det åländska konsumentprisindexet har reviderats. Varukorgen och viktstrukturen för konsumentprisindexet reviderades att motsvara konsumtionsstrukturen år 2010. Basåret för det nya konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, här.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 21 februari 2011

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)
Telefon: 0457-3433454