Konsumentprisindex januari 2014

Inflationstakten 1,5 procent i januari

De åländska konsumentpriserna steg med 1,5 procent i januari 2014 jämfört med januari 2013, i december var ökningstakten 1,1 procent. I januari inverkade högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "transporter" dämpade inflationen (med 0,1 procentenheter). Från december till januari steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,4 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,6 procent i januari på årsbasis, samma ökningstakt som i december. I januari steg konsumentpriserna på årsnivå främst på grund av dyrare livsmedel och boende. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i januari främst på grund av billigare hemelektronik och kläder samt lägre räntor på bostadslån. Från december till januari sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent.

I januari sjönk de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,2 procent, vilket är en nedgång från december då inflationstakten var 0,1 procent. Till den totala nedgången sedan januari 2013 bidrog främst lägre räntekostnader (med 0,3 procentenheter), medan framförallt högre hyreskostnader motverkade nedgången (med 0,2 procentenheter uppåt). Från december till januari sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 1,2 procent.   

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i januari preliminärt 0,7 procent (0,8 procent i december). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,9 procent (samma som i december) och Sveriges 0,2 procent (0,4 procent i december). Eurostat publicerar mer detaljerad HIKP-statistik först den 24 februari 2014. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i december 2013 ca 2,9 procent (i november var ökningstakten ca 3,0 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 19 februari 2014 

Kommande publicering preliminärt 17 mars 2014