Konsumentprisindex januari 2015

Inflationstakten -0,4 procent i januari

De åländska konsumentpriserna sjönk med 0,4 procent i januari 2015 jämfört med januari 2014, i december var ökningstakten 0,3 procent. I januari inverkade lägre priser inom huvudgruppen "transporter" mest på den totala nedgången (med 0,6 procentenheter), medan högre priser inom huvudgrupperna "alkoholhaltiga drycker och tobak", "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen", "hälsovård", "utbildning", "restauranger och hotell" samt "diverse varor och tjänster" motverkade nedgången (med 0,1 procentenheter vardera). Från december till januari sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,3 procent.

De finländska konsumentpriserna sjönk med 0,2 procent i januari på årsbasis, i december var ökningstakten 0,5 procent. I januari steg konsumentpriserna på årsnivå främst på grund av högre hyror och skötselvederlag för boende samt dyrare tobak. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i januari främst på grund av billigare livsmedel, bensin och brännolja. Från december till januari sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,7 procent.

I januari sjönk de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,2 procent, vilket är en liten uppgång från december då inflationstakten var -0,3 procent. Till den totala nedgången sedan januari 2014 bidrog främst minskade räntekostnader (med 0,6 procentenheter), medan framförallt höjda hyror samt prishöjningar på livsmedel och alkholfria drycker motverkade nedgången (uppåt med 0,2 procentenheter vardera). Från december till januari sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 1,1 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

 Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige 

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i januari preliminärt -0,6 procent (-0,2 procent i december). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå -0,1 procent (0,6 procent i december) och Sveriges 0,4 procent (0,3 procent i december). Eurostat publicerar mer detaljerad HIKP-statistik först den 24 februari 2015. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i december 2014 ca 2,8 procent (i november var ökningstakten ca 2,4 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 19 februari 2015

Kommande publicering preliminärt 17 mars 2015