Konsumentprisindex januari 2018

Inflationstakten 1,0 procent i januari

De åländska konsumentpriserna steg med 1,0 procent i januari 2018 jämfört med januari 2017, i december var ökningstakten 1,8 procent. I januari inverkade högre priser inom huvudgruppen rekreation och kultur mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen restauranger och hotell motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt). Från december till januari sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,6 procent.  Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2018.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,8 procent i januari 2018 jämfört med januari 2017 (0,5 procent i december). I januari steg konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund dyrare cigaretter, högre fordonsskatt och högre hyror. Den största nedgången jämfört med året innan visade konsumentpriserna på barndagvård, mobiltelefoner, egnahemshusfastigheter och begagnade bilar. Från december till januari var förändringen av konsumentpriserna -0,3 procent.

I januari steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,6 procent, vilket är en nedgång från december då förändringen var 1,7 procent. Till den totala uppgången sedan januari 2017 bidrog främst högre boendekostnader (med 0,6 procentenheter uppåt). Från december till januari sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,8 procent. Under motsvarande period 2017 sjönk KPI med 0,7 procent. Konsumentprisindex sjunker normalt i januari till följd av säsongsnormala prissänkningar, framförallt på kläder och skor.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder februari 2017 - januari 2018

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i januari 1,3 procent (1,4 procent i december) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,6 procent (1,7 procent i december). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,9 procent (0,5 procent i december) och Sveriges 1,6 procent (1,7 procent i december). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (med 3,6 procent) och Cypern den långsammaste (med -1,5 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i december 2017 ca 2,5 procent (samma som i november).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 16 mars 2018

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax