Konsumentprisindex juli 2003

Det åländska konsumentprisindexet steg under de senaste tolv månaderna, från juli 2002 till juli 2003, med i genomsnitt 0,4 procent. I juni var inflationstakten 0,6 procent. Högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen inverkade med 0,5 procentenheter till uppgången. Huvudgrupperna hälsovård samt restauranger och hotell påverkade indexförändringen med 0,2 procentenheter. Huvudgrupperna transport, kläder och skodon samt kommunikationer dämpade inflationen. Från juni till juli 2003 sjönk priserna med 0,4 procent.

Om Du vill läsa hela meddelandet klicka här.