Konsumentprisindex juli 2004

Ökande priser
Under de senaste tolv månaderna, från juli 2003 till juli 2004, steg det åländska konsumentprisindexet med 0,7 procent. I juni steg indexet med 0,2 procent på årsbasis. Priserna inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen samt rekreation och kultur inverkade med 0,4 procentenheter vardera till inflationen. De höjda priserna inom livsmedel och alkoholfria drycker samt transport inverkade md 0,3 procentenheter vardera. Sänkta priser inom alkoholhaltiga drycker och tobak samt kommunikationer dämpade inflationen med 0,8 respektive 0,3 procentenheter.

Hela meddelandet kan läsas här.