Konsumentprisindex juli 2005

Under de senaste tolv månaderna, från juli 2004 till juli 2005, steg det åländska konsumentprisindexet med 1,0 procent. I juni steg indexet med 0,9 procent på årsbasis. Priserna inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen samt transport bidrog mest till inflationen, 0,7 respektive 0,4 procentenheter. Sänkta priser inom kommunikationer samt rekreation och kultur dämpade inflationen med 0,4 respektive 0,2 procentenheter. Från juni till juli steg priserna med 0,3 procent i genomsnitt. Ökade priser inom huvudgruppen transport bidrog mest till uppgången av konsumentpriserna medan sänkta priser inom kläder och skodon motverkade den totala uppgången.

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.