Konsumentprisindex juli 2007

Inflationstakten oförändrad

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var även i juli 1,5 procent. Högre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker", "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" samt "restauranger och hotell" bidrog mest till den totala uppgången i juli, medan säsongsnormala prissäkningar på kläder och skor dämpade inflationen. Den månadsvisa förändringen från juni till juli var 0,1 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden