Konsumentprisindex juli 2011

Inflationstakten fortsätter att öka

I juli steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 4,0 procent, jämfört med 3,8 procent i juni. I juli inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 1,6 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kläder och skodon" dämpade inflationen marginellt (med 0,0 procentenheter). Från juni till juli steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

I juli steg även de finländska konsumentpriserna på årsnivå med 4,0 procent, jämfört med 3,5 procent i juni. I juli ökade konsumentpriserna främst på grund av dyrare boende och högre matpriser jämfört med föregående år. Inflationen dämpades i juli främst av billigare hemelektronik och mobilkommunikationstjänster jämfört med föregående år. Från juni till juli sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent.

De svenska konsumentpriserna steg med 3,3 procent på årsbasis i juli, vilket är en ökning jämfört med juni då den var 3,1 procent. Högre boendekostnader bidrog mest till den totala uppgången (med 2,5 procentenheter). Den totala uppgången av priserna motverkades samtidigt främst av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (med 0,3 procentenheter). Från juni till juli var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige 

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i juli preliminärt 2,5 procent (2,7 procent i juni) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 2,9 procent (3,1 procent i juni). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,7 procent (3,4 procent i juni) och Sveriges 1,6 procent (1,5 procent i juni). Av EMU-länderna hade Estland fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten (5,3 procent), och Irland fortsättningsvis den långsammaste med 1,0 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 17 augusti 2011

Kommande publicering preliminärt 15 september 2011

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)