Konsumentprisindex juli 2012

Inflationen 2,2 procent i juli

De åländska konsumentpriserna steg med 2,2 procent i juli jämfört med juli 2011. I juni steg priserna med 2,0 procent på årsbasis. I juli inverkade högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" mest på den totala uppgången (med 0,9 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från juni till juli var 0,3 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 2,9 procent i juli på årsbasis, jämfört med 2,8 procent i juni. Konsumentpriserna steg främst på grund av högre matpriser samt dyrare samfärdsel, boende, alkohol och tobak jämfört med föregående år. Samtidigt motverkades uppgången av lägre räntor och av att paketresor till utlandet, el och mobilkommunikationstjänster blev billigare jämfört med året innan. Från juni till juli sjönk konsumentpriserna med 0,2 procent.

I juli steg de svenska konsumentpriserna i genomsnitt med 0,7 procent på årsbasis, jämfört med 1,0 procent i juni. I Sverige bidrog högre boendekostnader mest till den totala uppgången (med 0,2 procentenheter) medan prissänkningar på hemelektronik motverkade uppgången (med 0,3 procentenheter). Från juni till juli sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,4 procent.

Figur: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i juli preliminärt 2,4 procent (samma som i juni) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 2,5 procent (samma som i juni). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,1 procent (2,9 procent i juni) och Sveriges 0,7 procent (0,9 procent i juni). Av EMU-länderna hade Malta den snabbaste ökningstakten (4,2 procent) och Grekland fortsättningsvis den långsammaste (0,9 procent). 

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 augusti 2012

Kommande publicering preliminärt 14 september 2012