Konsumentprisindex juli 2014

Inflationstakten 1,1 procent i juli

De åländska konsumentpriserna steg med 1,1 procent i juli 2014 jämfört med juli 2013, i juni var ökningstakten 1,2 procent. I juli inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 0,3 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "transport" dämpade inflationen mest (med 0,4 procentenheter). Från juni till juli ökade konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,8 procent i juli på årsbasis, i juni var ökningstakten 0,9 procent. I juli steg konsumentpriserna främst på grund av hyreshöjningar och högre detaljpriser på tobaksprodukter och alkoholdrycker jämfört med föregående år. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i juli främst på grund av att priserna på kläder, utrikes flygtrafik, ägarboende och grönsaker gick ned. Från juni till juli sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt med 0,1 procent.

I juli var de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt oförändrade, vilket är en nedgång sedan juni då inflationstakten var 0,2 procent. Den största effekten på inflationstakten sedan juli 2013 hade minskade räntekostnader (med 0,3 procentenheter nedåt), medan framförallt höjda hyror bidrog uppåt (med 0,2 procentenheter). Från juni till juli sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

 

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 18 medlemsländer) var i juli preliminärt 0,4 procent (0,5 procent i juni) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,6 procent (0,7 procent i juni). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,0 procent (1,1 procent i juni) och Sveriges 0,4 procent (0,5 procent i juni). Av EMU-länderna hade Österrike den snabbaste ökningstakten (1,7 procent) och Grekland den långsammaste med -0,8 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i juni 2014 ca 2,9 procent (i maj var ökningstakten ca 3,0 procent).

 

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 14 augusti 2014 

Kommande publicering preliminärt 17 september 2014