Konsumentprisindex juli 2015

Inflationstakten -0,1 procent i juli

De åländska konsumentpriserna sjönk med 0,1 procent i juli 2015 jämfört med juli 2014, i juni var ökningstakten 0,2 procent. I juli inverkade lägre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker" samt "kommunikationer" mest på den totala nedgången (med 0,2 procentenheter nedåt vardera). Högre priser inom huvudgrupperna "kläder och skodon", "hälsovård",  "utbildning", "restauranger och hotell" samt "diverse varor och tjänster" motverkade nedgången (med 0,1 procentenheter uppåt vardera).  Från juni till juli steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent.

De finländska konsumentpriserna sjönk i juli på årsbasis med 0,2 procent (-0,1 procent i juni). I juli steg konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av högre hyror och vederlag. Den största nedgången jämfört med året innan skedde inom bränslen, mjölkprodukter och ost samt räntor på bostadslån. Från juni till juli var förändringen av konsumentpriserna -0,2 procent.

I juli sjönk de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,1 procent, vilket är en uppgång från juni då inflationstakten var -0,4 procent. Till den totala nedgången sedan juli 2014 bidrog främst lägre räntekostnader (med 0,8 procentenheter nedåt). Nedgången motverkades av högre priser på livsmedel som bidrog uppåt med 0,3 procentenheter. Från juni till juli var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i juli preliminärt 0,2 procent (samma som i juni) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,1 procent (samma som i juni). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå -0,1 procent (0,1 procent i juni) och Sveriges 0,8 procent (0,4 procent i juni). Av EMU-länderna hade Malta den snabbaste ökningstakten (med 1,2 procent) och Cypern den långsammaste med -2,4 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i juni 2015 ca 2,6 procent (samma som i maj).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 14 augusti 2015

Kommande publicering preliminärt 16 september 2015