Konsumentprisindex juni 2003

Inflationen 0,6 procent
Det åländska konsumentprisindexet steg under de senaste tolv månaderna, från juni 2002 till juni 2003, med i genomsnitt 0,6 procent. I maj var inflationstakten 0,5 procent. Högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen inverkade med 0,6 procentenheter till uppgången. Huvudgruppen restauranger och hotell påverkade indexförändringen med 0,3 procentenheter. Huvudgrupperna kläder och skodon, transport samt kommunikationer dämpade inflationen.

Hela meddelandet kan läsas här.