Konsumentprisindex juni 2007

Inflationen 1,5 procent på årsbasis i juni
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,5 procent i juni 2007. I maj steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 1,4 procent. Högre priser inom huvudgrupperna "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" samt "restauranger och hotell" bidrog mest till den totala uppgången i juni (med 0,6 respektive 0,4 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgrupperna "hälsovård" samt "kläder och skor" fortsättningsvis dämpade inflationen. Från maj till juni steg åter konsumentpriserna, i snitt med 0,6 procent (-0,2 procent april-maj).

Hela meddelandet kan Du läsa här.