Konsumentprisindex juni 2011

Inflationstakten oförändrad i juni

I juni steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 3,8 procent, oförändrat jämfört med maj. I juni inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 1,6 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kläder och skodon" dämpade inflationen mest (med 0,1 procentenheter). Från maj till juni steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent.

I juni steg de finländska konsumentpriserna på årsnivå med 3,5 procent, jämfört med 3,3 procent i maj. I juni ökade konsumentpriserna främst på grund av dyrare boende och högre matpriser jämfört med föregående år. Inflationen dämpades i juni främst av billigare hemelektronik och mobilkommunikationstjänster jämfört med föregående år. Från maj till juni steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent.

De svenska konsumentpriserna steg med 3,1 procent på årsbasis i juni, vilket är en nedgång jämfört med maj då den var 3,3 procent. Högre boendekostnader bidrog mest till den totala uppgången (med 2,5 procentenheter). Den totala uppgången av priserna motverkades samtidigt främst av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (med 0,3 procentenheter). Från maj till juni sjönk konsumentpriserna i snitt med 0,2 procent.

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i juni preliminärt 2,7 procent (2,7 procent i maj) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 3,1 procent (3,2 procent i maj). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,4 procent (3,4 procent i maj) och Sveriges 1,5 procent (1,7 procent i maj). Av EMU-länderna hade Estland fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten (4,9 procent), och Irland fortsättningsvis den långsammaste med 1,1 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 14 juli 2011

Kommande publicering preliminärt 17 augusti 2011

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)