Konsumentprisindex juni 2012

Inflationen 2,0 procent i juni

De åländska konsumentpriserna steg med 2,0 procent i juni jämfört med juni 2011. I maj steg priserna med 2,1 procent på årsbasis. I juni inverkade högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" mest på den totala uppgången (med 0,6 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från maj till juni var 0,3 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 2,8 procent i juni på årsbasis jämfört med 3,1 procent i maj. Konsumentpriserna steg främst på grund av högre matpriser samt dyrare samfärdsel, boende, alkohol och tobak jämfört med föregående år. Samtidigt motverkades nedgången av billigare hemelektronik, kommunikationstjänster och el jämfört med föregående år. Från maj till juni steg konsumentpriserna med 0,1 procent.

I juni steg de svenska konsumentpriserna i genomsnitt med 1,0 procent på årsbasis, vilket är samma som i maj. I Sverige bidrog högre boendekostnader mest till den totala uppgången (med 0,4 procentenheter) medan prissänkningar på hemelektronik motverkade uppgången (med 0,3 procentenheter). Från maj till juni sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,2 procent.

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i juni preliminärt 2,4 procent (samma som i maj) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 2,6 procent (2,5 procent i maj). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 2,9 procent (3,1 procent i maj) och Sveriges 0,9 procent (samma som i maj). Av EMU-länderna hade fortsättningsvis Estland den snabbaste ökningstakten (4,4 procent) och Grekland den långsammaste (1,0 procent).

Figur: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige
 

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 juli 2012

Kommande publicering preliminärt 16 augusti 2012