Konsumentprisindex juni 2014

Inflationstakten 1,2 procent i juni

De åländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i juni 2014 jämfört med juni 2013, i maj var ökningstakten 1,5 procent. I juni inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "transport" dämpade inflationen mest (med 0,3 procentenheter). Från maj till juni ökade konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,9 procent i juni på årsbasis, i maj var ökningstakten 0,8 procent. I juni steg konsumentpriserna främst på grund av högre hyror och detaljpriser på alkoholdrycker samt dyrare tobaksprodukter, hälsovårdsavgifter och restaurangpriser jämfört med föregående år. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i juni främst på grund av billigare kläder, kött, frukt, grönsaker och hemelektronik. Från maj till juni steg konsumentpriserna med i genomsnitt med 0,1 procent.

I juni var de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt 0,2 procent, vilket är en uppgång sedan maj då inflationstakten var -0,2 procent. Den största effekten på inflationstakten sedan juni 2013 hade minskade räntekostnader (med 0,3 procentenheter nedåt), medan framförallt höjda hyror bidrog uppåt (med 0,2 procentenheter). Från maj till juni steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. 

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 18 medlemsländer) var i juni preliminärt 0,5 procent (samma som i maj) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,7 procent (0,6 procent i maj). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,1 procent (1,0 procent i maj) och Sveriges 0,5 procent (0,1 procent i maj). Av EMU-länderna hade Österrike den snabbaste ökningstakten (1,7 procent) och Grekland den långsammaste med -1,5 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i maj 2014 ca 3,0 procent (i april var ökningstakten ca 2,8 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 17 juli 2014 

Kommande publicering preliminärt 14 augusti 2014