Konsumentprisindex juni 2015

Inflationstakten 0,2 procent i juni

De åländska konsumentpriserna steg med 0,2 procent i juni 2015 jämfört med juni 2014, i maj var ökningstakten -0,9 procent. I juni inverkade högre priser inom huvudgruppen "restaurang och hotell" mest på den totala uppgången (med 0,2 procentenheter uppåt), medan lägre priser inom huvudgrupperna "inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll" samt "kommunikationer" motverkade uppgången (med 0,2 procentenheter nedåt vardera).  Från maj till juni steg konsumentpriserna i genomsnitt med 1,4 procent.

De finländska konsumentpriserna sjönk i juni på årsbasis med 0,1 procent (0,0 procent i maj). I juni steg konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av högre vederlag, hyror och fordonsskatt. Den största nedgången jämfört med året innan skedde inom bränslen, räntor på bostadslån samt prenumerationsavgifter för tidskrifter. Från maj till juni var förändringen av konsumentpriserna 0,0 procent.

I juni sjönk de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,4 procent, vilket är en nedgång från maj då inflationstakten var 0,1 procent. Till den totala nedgången sedan juni 2014 bidrog främst lägre räntekostnader (med 0,8 procentenheter nedåt). Nedgången motverkades av prishöjningar på alkoholhaltiga drycker och tobak, restaurangbesök, livsmedel samt hyror (uppåt med 0,2 procentenheter vardera). Från maj till juni sjönk konsumentpriserna med 0,3 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i juni preliminärt 0,2 procent (0,3 procent i maj) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,1 procent (0,3 procent i maj). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,1 procent (samma som i maj) och Sveriges 0,4 procent (0,9 procent i maj). Av EMU-länderna hade Malta den snabbaste ökningstakten (med 1,1 procent) och Cypern den långsammaste med -2,1 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i maj 2015 ca 2,6 procent (i april var ökningstakten ca 2,5 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 juli 2015

Kommande publicering preliminärt 14 augusti 2015