Konsumentprisindex maj 2007

Inflationen 1,4 procent på årsbasis
I maj steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 1,4 procent jämfört med 1,6 procent i april. Högre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker" samt "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" bidrog mest till den totala uppgången i maj (med 0,4 procentenhet vardera), medan lägre priser inom huvudgrupperna "hälsovård" samt "kläder och skor" dämpade inflationen. Från april till maj sjönk konsumentpriserna i snitt med 0,2 procent.

Hela meddelandet kan Du läsa här.