Konsumentprisindex maj 2011

Inflationstakten 3,8 procent i maj

I maj steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 3,8 procent, jämfört med 4,3 procent i april. I maj inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 1,5 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kläder och skodon" dämpade inflationen mest (med 0,1 procentenheter). Från april till maj sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent.

I maj steg de finländska konsumentpriserna på årsnivå med 3,3 procent, jämfört med 3,2 procent i april. I maj ökade konsumentpriserna främst på grund av dyrare boende, livsmedel och alkoholfria drycker jämfört med året innan. Inflationen dämpades i maj främst av billigare hemelektronik och mobiltelefonitjänster jämfört med föregående år. Från april till maj var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

De svenska konsumentpriserna steg med 3,3 procent på årsbasis i maj, vilket är oförändrat jämfört med april. Högre boendekostnader bidrog mest till den totala uppgången (med 2,6 procentenheter). Den totala uppgången av priserna motverkades samtidigt främst av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (med 0,3 procentenheter). Från april till maj steg konsumentpriserna i snitt med 0,2 procent.

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige 

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i maj preliminärt 2,7 procent (2,8 procent i april) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 3,2 procent (3,3 procent i april ). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,4 procent (samma som i april) och Sveriges 1,7 procent (1,8 procent i april). Av EMU-länderna hade Estland fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten (5,5 procent), och Irland fortsättningsvis den långsammaste med 1,2 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.   

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 juni 2011

Kommande publicering preliminärt 14 juli 2011

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)