Konsumentprisindex maj 2012

Inflationen 2,1 procent

De åländska konsumentpriserna steg med 2,1 procent i maj 2012 jämfört med maj 2011. I april steg priserna med 1,9 procent på årsbasis. I maj inverkade högre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker" samt "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 0,5 procentenheter vardera), medan lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från april till maj var -0,1 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 3,1 procent på årsbasis i maj, samma förändringstakt som i april. Konsumentpriserna steg främst på grund av högre matpriser samt dyrare boende och samfärdsel jämfört med året innan. Samtidigt motverkades uppgången av billigare hemelektronik och kommunikationstjänster jämfört med föregående år. Från april till maj var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

I maj steg de svenska konsumentpriserna i snitt med 1,0 procent på årsbasis, jämfört med 1,3 procent i april. I Sverige bidrog högre boendekostnader mest till den totala uppgången (med 0,4 procentenheter) medan främst sänkta priser på hemelektronik motverkade uppgången (med 0,3 procentenheter). Från april till maj sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent.   

Figur: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i maj preliminärt 2,4 procent (2,6 i april) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 2,6 procent (2,7 procent i april). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,1 procent (3,0 procent i april) och Sveriges 0,9 procent (1,0 procent i april). Av EMU-länderna var det fortsättningsvis Estland som hade den snabbaste ökningstakten (4,1 procent) och Grekland den långsammaste med 0,9 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 14 juni 2012

Kommande publicering preliminärt 16 juli 2012