Konsumentprisindex maj 2013

Inflationen 1,3 procent

De åländska konsumentpriserna steg med 1,3 procent i maj 2013 jämfört med maj 2012, i april var ökningstakten 1,0 procent. I maj inverkade fortsättningsvis högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" mest på den totala uppgången (med 0,8 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" alltjämt dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Från april till maj steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,3 procent.   

De finländska konsumentpriserna steg med 1,6 procent i maj på årsbasis, i april var ökningstakten 1,5 procent. I maj steg konsumentpriserna klart mest på grund av dyrare livsmedel jämfört med året innan. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i maj alltjämt mest av lägre räntor samt billigare mobila kommunikationstjänster och hemelektronik jämfört med föregående år. Från april till maj var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

I maj sjönk de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,2 procent, vilket är en uppgång jämfört med -0,5 procent i april. I Sverige hade minskade räntekostnader störst effekt på inflationstakten (nedåt med 0,6 procentenheter) medan högre livsmedelpriser bidrog uppåt mest (med 0,4 procentenheter). Från april till maj steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,2 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
 Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige
 

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i maj preliminärt 1,4 procent (1,2 procent i april) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 1,6 procent (1,4 procent i april). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 2,5 procent (2,4 procent i april) och Sveriges 0,3 procent (0,0 procent i april). Av EMU-länderna hade Estland alltjämt den snabbaste ökningstakten (3,6 procent) och Grekland fortsättningsvis den långsammaste med -0,3 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/. Från och med januari är konsumentprisindex ett kedjeindex där varukorgen och vikterna uppdateras årligen.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 14 juni 2013

Kommande publicering preliminärt 16 juli 2013