Konsumentprisindex maj 2014

Inflationstakten 1,5 procent i maj

De åländska konsumentpriserna steg med 1,5 procent i maj 2014 jämfört med maj 2013, i april var ökningstakten 1,3 procent. I maj inverkade högre priser inom huvudgruppen "restauranger och hotell" mest på den totala uppgången (med 0,5 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "transport" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Från april till maj ökade konsumentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,8 procent i maj på årsbasis, i april var ökningstakten 1,1 procent. I maj steg konsumentpriserna främst på grund av hyreshöjningar och dyrare öppenvårds- och sjukhustjänster jämfört med föregående år. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i maj främst på grund av billigare grönsaker, hemelektronik och egnahemshusfastigheter. Från april till maj gick konsumentpriserna ned med i genomsnitt med 0,2 procent.

I maj var de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt -0,2 procent, vilket är en nedgång sedan april då inflationstakten var 0,0 procent. Den största effekten på inflationstakten sedan maj 2013 hade minskade räntekostnader (med 0,3 procentenheter nedåt), medan framförallt höjda hyror bidrog uppåt (med 0,2 procentenheter). Från april till maj ökade konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 18 medlemsländer) var i maj preliminärt 0,5 procent (0,7 procent i april) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,6 procent (0,8 procent i april). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,0 procent (1,3 procent i april) och Sveriges 0,1 procent (0,3 procent i april). Av EMU-länderna hade Österrike den snabbaste ökningstakten (1,5 procent) och Grekland den långsammaste med -2,1 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i april 2014 ca 2,8 procent (i mars var ökningstakten ca 2,5 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 juni 2014 

Kommande publicering preliminärt 17 juli 2014