Konsumentprisindex maj 2015

Inflationstakten -0,9 procent i maj

De åländska konsumentpriserna sjönk med 0,9 procent i maj 2015 jämfört med maj 2014, i april var ökningstakten -0,6 procent. Anmärkningsvärt är att detta är den största nedgången i konsumentpriserna som uppmätts på Åland sedan uppgifterna började tas fram i mitten av 1980-talet. I maj inverkade lägre priser inom huvudgruppen "restaurang och hotell" mest på den totala nedgången (med 0,6 procentenheter nedåt), medan högre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker", "hälsovård", "utbildning" samt "diverse varor och tjänster" motverkade nedgången (med 0,1 procentenheter uppåt vardera).  Från april till maj steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,2 procent.

De finländska konsumentpriserna var i genomsnitt oförändrade i maj på årsbasis (-0,2 procent i april). I maj steg konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av högre vederlag, hyror och dyrare tobak. Den största nedgången jämfört med året innan skedde inom bränslen, räntor samt prenumerationsavgifter för tidskrifter. Från april till maj sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

I maj steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,1 procent, vilket är en uppgång från april då inflationstakten var -0,2 procent. Till den totala uppgången sedan maj 2014 bidrog främst högre livsmedelspriser (med 0,3 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades framförallt av lägre räntekostnader (nedåt med 0,8 procentenheter). Från april till maj steg konsumentpriserna med 0,3 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i maj preliminärt 0,3 procent (0,0 procent i april) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,3 procent (0,0 procent i april). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,1 procent (-0,1 procent i april) och Sveriges 0,9 procent (0,5 procent i april). Av EMU-länderna hade Malta den snabbaste ökningstakten (med 1,3 procent) och Cypern den långsammaste med -1,7 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i april 2015 ca 2,5 procent (i mars var ökningstakten ca 2,7 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 17 juni 2015

Kommande publicering preliminärt 16 juli 2015