Konsumentprisindex mars 2014

Inflationstakten 1,0 procent i mars

De åländska konsumentpriserna steg med 1,0 procent i mars 2014 jämfört med mars 2013, i februari var ökningstakten 1,2 procent. I mars inverkade högre priser inom huvudgruppen "restauranger och hotell" mest på den totala uppgången (med 0,2 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "transporter" dämpade inflationen (med 0,3 procentenheter). Från februari till mars var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,1 procent i mars på årsbasis, i februari var ökningstakten 1,3 procent. I mars steg konsumentpriserna på årsnivå främst på grund av hyreshöjningar, högre restaurang- och kafépriser samt dyrare alkoholpriser. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i mars främst på grund av billigare bränslen, hemelektronik och egnahemshusfastigheter. Från februari till mars steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,2 procent.

I mars sjönk de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,6 procent, vilket är en nedgång från februari då inflationstakten var -0,2 procent. Till den totala nedgången sedan mars 2013 bidrog främst minskade räntekostnader (med 0,3 procentenheter), medan framförallt höjda hyror motverkade nedgången (med 0,2 procentenheter uppåt). Från februari till mars var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.   

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 18 medlemsländer) var i mars preliminärt 0,5 procent (0,7 procent i februari) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,6 procent (0,8 procent i februari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,3 procent (1,6 procent i februari) och Sveriges -0,4 procent (0,1 procent i februari). Av EMU-länderna hade Malta och Österrike den snabbaste ökningstakten (1,4 procent vardera) och Grekland den långsammaste med -1,5 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i februari 2014 ca 2,3 procent (i januari var ökningstakten ca 2,6 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 april 2014 

Kommande publicering preliminärt 15 maj 2014