Konsumentprisindex november 2003

Inflationen 0,4 procent
Det åländska konsumentprisindexet steg under de senaste tolv månaderna, från november 2002 till november 2003, med i genomsnitt 0,4 procent. I oktober var motsvarande ökningstakt 0,2 procent. Höjda priser inom huvudgrupperma bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen samt restauranger och hotell inverkade med 0,6 respektive 0,2 procentenheter till uppgången på årsbasis. Sänkta priser inom bl a gruppen transport dämpade inflationen. Från oktober till november i år sjönk priserna med 0,3 procent.

Hela meddelandet kan läsas här.