Konsumentprisindex november 2004

 

Lägre inflationstaktUnder de senaste tolv månaderna, från november 2003 till november 2004, steg det åländska konsumentprisindexet med 0,1 procent. I oktober steg indexet med 0,4 procent på årsbasis. Jämfört med prisnivån för ett år sedan steg priserna inom huvudgrupperna utbildning, hälsovård samt bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen. Däremot sjönk priserna inom huvudgrupperna alkoholhaltiga drycker och tobak samt kommunikationer.

Från oktober till november sjönk priserna med 0,5 procent i genomsnitt beroende på lägre priser inom grupperna kommunikationer och transport.

Hela meddelandet kan läsas här.