Konsumentprisindex november 2007

 

Inflationstakten fortsätter att stigaInflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, steg till 2,3 procent i november från 2,1 procent i oktober. Det var främst högre priser inom huvudgrupperna "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" och "transport" som bidrog till den totala uppgången (med 0,9 respektive 0,6 procentenheter). Den totala uppgången av konsumentpriserna motverkades samtidigt av prissänkningar inom gruppen "hälsovård" (med 0,2 procentenheter). Från oktober till november 2007 ökade konsumentpriserna i snitt med 0,4 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.