Konsumentprisindex november 2011

Inflationstakten 3,3 procent i november

I november steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 3,3 procent, oförändrat jämfört med oktober. I november inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 1,5 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgrupperna "kläder och skodon" samt "kommunikationer" dämpade inflationen mest (med 0,1 procentenheter vardera). Från oktober till november steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent.

I november steg de finländska konsumentpriserna på årsnivå med 3,4 procent, jämfört med 3,5 procent i oktober. I november ökade konsumentpriserna främst på grund av dyrare boende och högre matpriser jämfört med föregående år. Inflationen dämpades i november mest av billigare hemelektronik jämfört med föregående år. Från oktober till november steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

De svenska konsumentpriserna steg med 2,8 procent på årsbasis i november, vilket är en nedgång jämfört med oktober då uppgången var 2,9 procent. Till den totala uppgången bidrog främst högre boendekostnader (med 2,3 procentenheter). Den totala uppgången av priserna motverkades samtidigt främst av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (med 0,3 procentenheter). Från oktober till november steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige 

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i november preliminärt 3,0 procent (samma som i oktober) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 3,4 procent (samma som i oktober). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,2 procent (samma som i oktober) och Sveriges 1,1 procent (samma som i oktober). Av EMU-länderna hade Slovakien den snabbaste ökningstakten (4,8 procent), och Malta den långsammaste med 1,5 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 15 december 2011

Kommande publicering preliminärt 16 januari 2012