Konsumentprisindex november 2013

Inflationen steg till 1,0 procent i november

De åländska konsumentpriserna steg med 1,0 procent i november 2013 jämfört med november 2012, i oktober var ökningstakten 0,5 procent. I november inverkade högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "transport" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Från oktober till november sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,3 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,4 procent i november på årsbasis, en ökning jämfört med oktober då ökningstakten var 1,2 procent. I november steg konsumentpriserna på årsnivå främst på grund av dyrare livsmedel och högre restaurang- och kafépriser samt hyreshöjningar. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i november mest av lägre räntor samt billigare hemelektronik jämfört med föregående år. Från oktober till november sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent.

I november steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,1 procent, i oktober var ökningstakten -0,1 procent. Till den totala uppgången sedan november 2012 bidrog framförallt högre hyror och dyrare livsmedel (med 0,2 procentenheter vardera), medan främst lägre räntekostnader motverkade uppgången (med 0,2 procentenheter nedåt). Från oktober till november sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i november preliminärt 0,9 procent (0,7 procent i oktober) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 1,0 procent (0,9 procent i oktober). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,8 procent (1,7 procent i oktober) och Sveriges 0,3 procent (0,2 procent i oktober). Av EMU-länderna hade Estland alltjämt den snabbaste ökningstakten (2,1 procent) och Grekland fortsättningsvis den långsammaste med -2,9 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i oktober 2013 ca 2,8 procent (i september var ökningstakten ca 2,9 procent).    

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/. Från och med januari är konsumentprisindex ett kedjeindex där varukorgen och vikterna uppdateras årligen.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 17 december 2013

Kommande publicering preliminärt 16 januari 2014