Konsumentprisindex oktober 2005

Under de senaste tolv månaderna, från oktober 2004 till oktober 2005, steg det åländska konsumentprisindexet med 1,4 procent. Huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas o andra bränslen inverkade med 0,7 procentenheter på den totala uppgången och gruppen transport med 0,5 procentenheter. Höjningen av konsumentpriserna motverkades av lägre priser på livsmedel samt kommunikationer. I september steg indexet med 0,8 procent på årsbasis.

Om du vill läsa hela meddelandet klicka här.