Konsumentprisindex oktober 2011

Inflationstakten 3,3 procent i oktober

I oktober steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 3,3 procent, oförändrat jämfört med september. I oktober inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 1,6 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgrupperna "kläder och skodon", "kommunikationer" samt "rekreation och kultur" dämpade inflationen mest (med 0,1 procentenheter vardera). Från september till oktober steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent.

I oktober steg de finländska konsumentpriserna på årsnivå med 3,5 procent, jämfört med 3,7 procent i september . I oktober ökade konsumentpriserna främst på grund av dyrare boende och högre matpriser jämfört med föregående år. Inflationen dämpades i oktober främst av billigare hemelektronik jämfört med föregående år. Från september till oktober steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

De svenska konsumentpriserna steg med 2,9 procent på årsbasis i oktober, vilket är en nedgång jämfört med september då den var 3,2 procent. Till den totala uppgången bidrog främst högre boendekostnader (med 2,3 procentenheter). Den totala uppgången av priserna motverkades samtidigt främst av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (med 0,3 procentenheter). Från september till oktober var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.  

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige 

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i oktober preliminärt 3,0 procent (samma som i september) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 3,4 procent (3,3 procent i september). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,2 procent (3,5 i september) och Sveriges 1,1 procent (1,5 procent i september). Av EMU-länderna hade Estland fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten (4,7 procent), och Irland fortsättningsvis den långsammaste med 1,5 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 november 2011

Kommande publicering preliminärt 15 december 2011