Konsumentprisindex oktober 2014

Inflationstakten 0,9 procent i oktober

De åländska konsumentpriserna steg med 0,9 procent i oktober 2014 jämfört med oktober 2013, i september var ökningstakten 1,1 procent. I oktober inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 0,3 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "transport" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Från september till oktober sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,0 procent i oktober på årsbasis, i september var ökningstakten 1,3 procent. I oktober steg konsumentpriserna främst på grund av hyreshöjningar, högre detaljpriser på tobaksprodukter och alkoholdrycker samt högre restaurang och kafépriser jämfört med föregående år. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i oktober mest av billigare livsmedel, bränslen, hemelektronik och egnahemshusfastigheter. Från september till oktober sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt med 0,2 procent.

I oktober sjönk de svenska konsumentpriserna på årsbasis med i genomsnitt 0,1 procent, vilket är en uppgång sedan september då inflationstakten var -0,4 procent. Den största effekten på inflationstakten sedan oktober 2013 hade minskade räntekostnader (med 0,4 procentenheter nedåt), medan framförallt höjda hyror samt livsmedel och alkholfria drycker som bidrog uppåt (med 0,2 procentenheter vardera). Från september till oktober steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.    

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 18 medlemsländer) var i oktober preliminärt 0,4 procent (0,3 procent i september) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,5 procent (0,4 procent i september). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,2 procent (1,5 procent i september) och Sveriges 0,3 procent (0,0 procent i september). Av EMU-länderna hade Österrike den snabbaste ökningstakten (med 1,4 procent) och Grekland den långsammaste med -1,8 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i september 2014 ca 2,6 procent (i augusti var ökningstakten ca 2,7 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 14 november 2014 

Kommande publicering preliminärt 17 december 2014