Konsumentprisindex oktober 2015

Inflationstakten 0,7 procent i oktober

De åländska konsumentpriserna steg med 0,7 procent i oktober 2015 jämfört med oktober 2014, i september var ökningstakten 0,2 procent. I oktober inverkade högre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker" samt "rekreation och kultur" mest på den totala uppgången (med 0,2 procentenheter uppåt vardera). Lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt).  Från september till oktober var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

De finländska konsumentpriserna sjönk i oktober på årsbasis med 0,3 procent (-0,6 procent i september). I oktober sjönk konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av lägre bränslepriser, prenumerationsavgifter för tidskrifter och ersättningsgilla receptbelagda läkemedel. Den största uppgången jämfört med året innan visade priserna på paketresor till länder utanför EU och utrikes flygtrafik. Från september till oktober var förändringen av konsumentpriserna 0,2 procent.

I oktober steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,1 procent, vilket är oförändrat från september. Till den totala uppgången sedan oktober 2014 bidrog främst högre livsmedelspriser (med 0,4 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades främst av lägre räntekostnader som påverkade inflationstakten nedåt med 0,8 procentenheter. Från september till oktober steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i oktober preliminärt 0,1 procent (-0,1 procent i september) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,0 procent (-0,1 procent i september). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå -0,3 procent (-0,7 procent i september) och Sveriges 0,9 procent (samma som i september). Av EMU-länderna hade fortsättningsvis Malta den snabbaste ökningstakten (med 1,6 procent) och Cypern den långsammaste med -1,8 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i september 2015 ca 2,4 procent (2,5 procent i augusti).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2010=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 november 2015

Kommande publicering preliminärt 16 december 2015