Konsumentprisindex september 2004

 

Inflationen 0,8 procentUnder de senaste tolv månaderna, från september 2003 till september 2004, steg det åländska konsumentprisindexet med 0,8 procent. I augusti steg indexet med 0,3 procent på årsbasis. Huvudgruppen rekreation och kultur inverkade med 0,7 procentenheter på den totala uppgången och gruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen med 0,5 procentenheter. Höjningen av konsumentpriserna motverkades av lägre priser på alkoholhaltiga drycker och tobak samt kommunikationer.

Från augusti till september steg priserna med 0,2 procent i genomsnitt. Ökade priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt kläder och skodon bidrog mest till uppgången av konsumentpriserna medan sänkta priser inom transport dämpade den totala uppgången.

Hela meddelandet kan läsas här.