Konsumentprisindex september 2005

Under de senaste tolv månaderna, från september 2004 till september 2005, steg det åländska konsumentprisindexet med 0,8 procent. I augusti steg indexet med 0,9 procent på årsbasis. Huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen inverkade med 0,8 procentenheter på den totala uppgången och gruppen transport med 0,6 procentenheter.

Hela meddelandet kan du läsa här.