Konsumentprisindex september 2007

Snabbare inflationstakt
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 2,0 procent i september. I augusti steg de åländska konsumentpriserna med i snitt 1,6 procent på årsbasis. Det var främst högre priser inom huvudgrupperna "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" samt "transport" som bidrog till den totala uppgången, med 0,7 respektive 0,5 procentenheter. Uppgången motverkades samtidigt av prissänkningar inom grupperna "hälsovård" och "kläder och skor". Priserna för undergruppen "utbildning" steg med 15,9 procent på årsnivå, vilket främst kan förklaras med högre Medisavgifter. På månadsnivå var priserna i snitt oförändrade. 

Hela meddelandet kan du läsa här.