Konsumentprisindex september 2008

Åter snabbare inflationstakt
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 4,9 procent i september. I augusti steg de åländska konsumentpriserna med i snitt 4,4 procent på årsbasis. Det var främst högre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker" samt "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" som bidrog till den totala uppgången, med 1,2 respektive 2,0 procentenheter. Uppgången motverkades samtidigt av prissänkningar inom grupperna "kläder och skodon" samt "kommunikationer". Från augusti till september steg konsumentpriserna med i snitt 0,4 procent.

I september steg de finländska konsumentpriserna på årsbasis med 4,7 procent, samma ökning som i augusti. Det var främst högre priser på livsmedel samt boendekostnader som bidrog till den totala uppgången, medan lägre priser på personbilar samt telefonsamtal dämpade inflationen mest. Från augusti till september steg de finska konsumentpriserna i snitt med 0,5 procent.

De svenska konsumentpriserna steg i snitt med 4,4 procent på årsbasis i september jämfört med 4,3 procent i augusti. Fortsättningsvis bidrog högre boendekostnader mest till den totala uppgången, medan prissänkningar inom grupperna rekreation och kultur samt teletjänster och teleutrustning motverkade uppgången. Konsumentpriserna ökade i snitt med 1,0 procent från augusti till september.  

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 15 medlemsländer) var i september preliminärt 3,6 procent och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 4,2 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 4,7 procent och Sveriges 4,2 procent. 

För att läsa hela meddelandet, klicka här.