Konsumentprisindex september 2011

Inflationstakten 3,3 procent i september

I september steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 3,3 procent, jämfört med 3,9 procent i augusti. I september inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 1,6 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgrupperna "kläder och skodon", "kommunikationer" samt "rekreation och kultur" dämpade inflationen mest (med 0,1 procentenheter vardera). Från augusti till september sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,3 procent.

I september steg de finländska konsumentpriserna på årsnivå med 3,7 procent, jämfört med 3,8 procent i augusti. I september ökade konsumentpriserna främst på grund av dyrare boende och högre matpriser jämfört med föregående år. Inflationen dämpades i september främst av billigare hemelektronik jämfört med föregående år. Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent.

De svenska konsumentpriserna steg med 3,2 procent på årsbasis i september, vilket är en nedgång jämfört med augusti då den var 3,4 procent. Högre boendekostnader bidrog mest till den totala uppgången (med 2,3 procentenheter). Den totala uppgången av priserna motverkades samtidigt främst av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (med 0,3 procentenheter). Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent.

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige 

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i september preliminärt 3,0 procent (2,5 procent i augusti) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 3,3 procent (2,9 procent i augusti). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,5 procent (samma som i augusti) och Sveriges 1,5 procent (1,6 procent i augusti). Av EMU-länderna hade Estland fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten (5,4 procent), och Irland fortsättningsvis den långsammaste med 1,3 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 14 oktober 2011

Kommande publicering preliminärt 16 november 2011

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)