Konsumentprisindex september 2012

Inflationstakten 2,5 procent i september

De åländska konsumentpriserna steg med 2,5 procent i september jämfört med september 2011, i augusti var inflationstakten 2,2 procent. I september inverkade högre priser inom huvudgruppen "transport" mest på den totala uppgången (med 0,7 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 2,7 procent i september på årsbasis, samma förändringstakt som i augusti. Konsumentpriserna steg främst på grund av dyrare livsmedel och samfärdsel samt högre detaljhandelspriser på alkoholdrycker jämfört med föregående år. Samtidigt motverkades uppgången av lägre räntor och billigare mobilkommunikationstjänster, hemelektronik och el jämfört med året innan. Från augusti till september steg konsumentpriserna med 0,4 procent.

I september steg de svenska konsumentpriserna i genomsnitt med 0,4 procent på årsbasis, vilket är en nedgång från augusti då inflationstakten var 0,7 procent. I Sverige bidrog ökade transportkostnader mest till den totala uppgången (med 0,4 procentenheter) medan lägre räntekostnader för egna hem och prissänkningar på hemelektronik motverkade uppgången (med 0,3 procentenheter vardera). Från augusti till september steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,4 procent.

Figur: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i september preliminärt 2,6 procent (samma som i augusti) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 2,7 procent (samma som i augusti). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,4 procent (3,3 procent i augusti) och Sveriges 1,0 procent (0,9 procent i augusti). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (4,1 procent) och Grekland fortsättningsvis den långsammaste (0,3 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 oktober 2012

Kommande publicering preliminärt 15 november 2012