Konsumentprisindex september 2014

Inflationstakten 1,1 procent i september

De åländska konsumentpriserna steg med 1,1 procent i september 2014 jämfört med september 2013, i augusti var ökningstakten 1,2 procent. I september inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 0,3 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "transport" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Från augusti till september sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,3 procent i september på årsbasis, i augusti var ökningstakten 1,1 procent. I september steg konsumentpriserna främst på grund av hyreshöjningar, högre detaljpriser på tobaksprodukter och alkoholdrycker samt högre restaurang och kafépriser jämfört med föregående år. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i september mest av billigare bränslen, hemelektronik och egnahemshusfastigheter. Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt med 0,5 procent.

I september sjönk de svenska konsumentpriserna på årsbasis med i genomsnitt 0,4 procent, vilket är en nedgång sedan augusti då inflationstakten var -0,2 procent. Den största effekten på inflationstakten sedan september 2013 hade minskade räntekostnader (med 0,4 procentenheter nedåt), medan framförallt höjda hyror bidrog uppåt (med 0,2 procentenheter). Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

 

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 18 medlemsländer) var i september preliminärt 0,3 procent (0,4 procent i augusti) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,4 procent (0,5 procent i augusti). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,5 procent (1,2 procent i augusti) och Sveriges 0,0 procent (0,2 procent i augusti). Av EMU-länderna hade Finland den snabbaste ökningstakten (med 1,5 procent) och Grekland den långsammaste med -1,1 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i augusti 2014 ca 2,7 procent (i juli var ökningstakten ca 2,8 procent).

 

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 20 oktober 2014 

Kommande publicering preliminärt 14 november 2014