Nationalräkenskaper 2000-2007

Förädlingsvärdet steg med 4,8 procent år 2007

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2007 till ca 1 138 miljoner euro. Jämfört med 2006 innebär det en reell uppgång om ca 70,3 miljoner euro. Det var främst inom branscherna tillverkningsindustri samt samhälls- och personliga tjänster som förädlingsvärdet ökade. Ingen bransch uppvisade en minskning av förädlingsvärdet. Hela näringslivets förädlingsvärde ökade med ca 50,1 miljoner euro mellan 2006 och 2007. Den offentliga sektorns förädlingsvärde ökade totalt sett med 11,4 miljoner euro.

Näringslivets andel av bruttonationalprodukten till baspris var 79,4 procent under 2007. Största andelen hade transport, post och tele (drygt 31 procent), där enbart sjötransporten stod för 26,9 procent av BNP till baspris. Finansiell samt fastighets- och teknisk uppdragsverksamhet har den näst största andelen av BNP med 18,6 procent. Sett under perioden 2000-2007 har sjötransportens andel gått ner, medan till exempel finansiell samt fastighets- och teknisk uppdragsverksamhets andel har ökat (dock en minskning de senaste två åren). Totalt sett har hela näringslivets andel sjunkit under perioden medan offentliga sektorns andel har ökat. Inom den offentliga sektorn är det fram för allt hälso- och sjukvård, socialvård som har ökat under perioden 2000 och 2007.

För att neutralisera inflationens inverkan på de årliga jämförelserna bör man räkna om bruttonationalprodukten till fasta priser. Mellan år 2006 och 2007 ökade då bruttonationalprodukten med ca 4,8 procent. Näringslivet ökade med ca 4,6 procent medan den offentliga sektorn ökade med ca 4,1 procent. Sedan år 2000 har bruttonationalprodukten till marknadspris ökat med ca 16,8 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.